REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ AKCJI WSPARCIA SPRZEDA呕Y PRODUKT脫W

鈥濺abat na Smok Novobar 鈥 5 z艂鈥.

DEFINICJE

 1. OrganizatorCK Complex sp. z o.o. z siedzib膮 w Zielonej G贸rze, adres: ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona G贸ra, akta rejestrowe przechowywane przez S膮d Rejonowy w Zielona G贸ra, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS: 0000237218, NIP: 9291744080, kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 50 000 z艂.
 2. Uczestnik 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 rok 偶ycia, posiada co najmniej ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, jest konsumentem wyrob贸w tytoniowych, nikotynowych lub wyrob贸w powi膮zanych, dokona zakupu dowolnego e-papierosa w sieci 呕abka oraz spe艂ni艂a wszystkie wymagania okre艣lone niniejszym Regulaminem.
 3. Akcja 鈥 niepubliczna akcja wsparcia sprzeda偶y produkt贸w Organizatora pn. 鈥濺abat na Smok Novobar 鈥 5z艂鈥, w ramach kt贸rejUczestnicy maj膮 mo偶liwo艣膰 zakupu Produktu z rabatem wskazanym w Regulaminie.
 4. Regulamin 鈥 niniejszy dokument okre艣laj膮cy mi臋dzy innymi warunki uczestnictwa w Akcji przez Uczestnika.
 5. Produkt 鈥 urz膮dzenie SMOK Novobar (dowolny smak dost臋pny w sieci 呕abka).
 6. Partner 鈥 呕abka Polska sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu, adres: ul. Stanis艂awa Matyi 8, 61-586 Pozna艅, akta rejestrowe przechowywane przez S膮d Rejonowy Pozna艅-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 113 215 000 z艂.
 7. Punkt Sprzeda偶y 呕abka 鈥 punkty sprzeda偶y detalicznej dzia艂aj膮ce pod mark膮 鈥炁籥bka鈥, wsp贸艂pracuj膮ce z Partnerem lub nale偶膮ce do Partnera.
 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. Organizatorem Akcji jest CK Complex sp. z o.o. z siedzib膮 w Zielonej G贸rze, adres: ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona G贸ra, akta rejestrowe przechowywane przez S膮d Rejonowy w Zielona G贸ra, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS: 0000237218, NIP: 9291744080, kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 50 000 z艂.
 3. Akcja trwa od 9.07.2024 r. do 14.07.2024 r. lub kr贸cej 鈥 do wyczerpania zapas贸w Produkt贸w w Punktach Sprzeda偶y 呕abka lub wyczerpania ilo艣ci rabat贸w, o kt贸rych mowa w pkt II. Regulaminu.
 4. Akcja ma charakter niepubliczny i przeznaczona jest wy艂膮cznie dla Uczestnik贸w, kt贸rzy:
  1. s膮 pe艂noletni i posiadaj膮 co najmniej ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
  1. dokonaj膮 zakupu dowolnego e-papaierosa w sieci Punkcie Sprzeda偶y 呕abka. W wyniku zakupu zostanie wydany paragon wraz z kuponem, kt贸ry upowa偶nia Uczestnika do zakupu Produktu w cenie z uwzgl臋dnieniem rabatu, o kt贸rym mowa w pkt II.1 Regulaminu, w terminie od 9.07.2024 r. do 31.07.2024 r.
 5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 6. Zakup Produktu w ramach Akcji przez Uczestnika nie mo偶e by膰 zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 7. Informacje o Akcji b臋d膮 przekazywane Uczestnikom w drodze niepublicznej komunikacji, tak aby osoby trzecie nie b臋d膮ce konsumentami wyrob贸w tytoniowych lub powi膮zanych nie mog艂y zapozna膰 si臋 z jej tre艣ci膮.
 8. Z Akcji nie mog膮 skorzysta膰 pracownicy Organizatora, jak r贸wnie偶 ich wst臋pni i zst臋pni lub ma艂偶onkowie.
 9. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
 10. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika rabatu w wysoko艣ci 5 z艂 brutto na zakup Produktu na zakup 1 sztuki Produktu jest:
  1. spe艂nienie warunk贸w uczestnictwa w Akcji, o kt贸rych mowa w pkt I.3 Regulaminu,
  1. zakup w ramach jednej transakcji w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzeda偶y 呕abka co najmniej jednej sztuki Produktu.
 11. Uczestnik mo偶e skorzysta膰 z rabatu jednokrotnie w ramach jednej transakcji. Uczestnik mo偶e skorzysta膰 z rabatu wielokrotnie w okresie trwania Akcji po ka偶dorazowym spe艂nieniu warunk贸w wskazanych w Regulaminie. Zakup w ramach jednej transakcji wi臋kszej ilo艣ci Produkt贸w nie uprawnia do przyznania wielokrotno艣ci ww. rabatu.
 12. Warto艣膰 rabatu udzielanego przez Organizatora jest warto艣ci膮 minimaln膮. Zastrzega si臋, 偶e osoby prowadz膮ce Punkty Sprzeda偶y 呕abka wed艂ug w艂asnego uznania i na w艂asnych warunkach mog膮 udziela膰 konsumentom rabat贸w o wi臋kszej warto艣ci ni偶 rabat udzielany przez Organizatora.
 13. Ilo艣膰 rabat贸w w ramach Akcji jest ograniczona.
 14. III.      REALIZACJA RABAT脫W
 15. Rabaty o warto艣ci okre艣lonej w pkt II.1 Regulaminu przyznawane s膮 Uczestnikom za po艣rednictwem sprzedawc贸w w Punktach Sprzeda偶y 呕abka. Rabat mo偶na zrealizowa膰 w momencie dokonania transakcji zgodnie ze wszystkimi zasadami wynikaj膮cymi z niniejszego Regulaminu.
 16. Rabat mo偶na zrealizowa膰 od 9.07.2024 r. do 31.07.2024 r. zgodnie ze wszystkimi zasadami wynikaj膮cymi z niniejszego Regulaminu.
 17. W miejsce rabatu Uczestnikowi nie przys艂uguje ekwiwalent pieni臋偶ny ani inne roszczenie. Rabaty nie b臋d膮 wymieniane na got贸wk臋, towary lub znaki legitymacyjne.
 18. 4.       Przyznaniem rabat贸w zajmuje si臋 Organizator.
 19. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE
 20. dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych, w zwi膮zku ze zg艂oszeniem reklamacji, znajduj膮 si臋 pod adresem: https://ckcomplex.pl/polityka-prywatnosci-rodo/

VII. POZOSTA艁E INFORMACJE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunk贸w Akcji, jednak偶e jedynie je偶eli b臋dzie to konieczne dla w艂a艣ciwego przeprowadzenia Akcji i nie wp艂ynie negatywnie na uprawnienia uzyskane przez Uczestnik贸w z tytu艂u uczestnictwa w Akcji b膮d藕 zmiana b臋dzie mia艂a na celu poprawienie warunk贸w uczestnictwa w Akcji. Je偶eli wskutek zmian przepis贸w prawa okre艣lone postanowienia Regulaminu stan膮 si臋 sprzeczne z przepisami prawa lub niewa偶ne, w贸wczas Organizator zast膮pi takie postanowienia Regulaminu nowymi, dopuszczalnymi postanowieniami zgodnymi z przepisami prawa. Zmiana Regulaminu b臋dzie obowi膮zywa膰 od dnia wskazanego w nowym regulaminie.
 2. Wszystkie czynno艣ci prawne i faktyczne zwi膮zane z uczestnictwem w Akcji podlegaj膮 polskiemu prawu i jurysdykcji polskich organ贸w i s膮d贸w polskich.