Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Ci臋, 偶e przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczeg贸艂y tego dotycz膮ce znajdziesz poni偶ej.

1. Administrator danych osobowych

My, CK Complex Sp. Z o.o., 65-705 Zielona G贸ra, ul. Naftowa 4, NIP:9291744080, REGON: 080027815 jeste艣my Administratorem Twoich danych osobowych.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetowa, dlatego te偶 zdecydowali艣my si臋, na utworzenie dedykowanego dla tego celu adresu e-mail, umo偶liwiaj膮cego kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ochron臋 danych osobowych. W razie konieczno艣ci 鈥 prosimy o kontakt pod:

rodo@ckcomplex.pl

lub pisemnie na adres siedziby wskazany powy偶ej.

2. Cele i podstawy przetwarzania

鈥 w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust.1 lit.a RODO);

鈥 w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania nasz膮 ofert膮 (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

鈥 w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

鈥 w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

鈥 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

鈥 w celu badania satysfakcji klient贸w i okre艣lania jako艣ci naszej obs艂ugi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

鈥 w celu oferowania Ci przez nas produkt贸w i us艂ug bezpo艣rednio (marketing bezpo艣redni), w tym dobierania ich pod k膮tem Twoich potrzeb z pomoc膮 profilowania (co wyja艣niamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

鈥 w celu oferowania Ci bezpo艣rednio (marketing bezpo艣redni) produkt贸w i us艂ug firm z nami wsp贸艂pracuj膮cych (naszych partner贸w), np.w formie kupon贸w rabatowych, w tym dobierania ich pod k膮tem Twoich potrzeb z pomoc膮 profilowania (co wyja艣niamy dalej), co jest naszym i naszych partner贸w prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art.6 ust. lit. f RODO), w zakresie okre艣lonym przeprowadzon膮 przez nas i udokumentowan膮 analiz膮 prawnie uzasadnionego interesu;

3. Kategorie Twoich danych, kt贸re przetwarzamy

B臋dziemy przetwarza膰 nast臋puj膮ce kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne,

Elektroniczne dane identyfikacyjne,

Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, nr telefonu, adres email),

Dane dotycz膮ce ofert,

Dane dotycz膮ce Twojej aktywno艣ci na naszej stornie internetowej,

B臋d膮c naszym klientem 鈥 r贸wnie偶 dane legalnie zgromadzone na Tw贸j temat.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mo偶emy udost臋pnia膰 nast臋puj膮cym kategoriom podmiot贸w:

podwykonawcom, czyli podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi na nasze zlecenie, o ile zlecone czynno艣ci b臋d膮 wymaga艂y przetwarzania Twoich danych osobowych. S膮 to np. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi spedycyjne, kurierskie, IT, Rachunkowe i inne.

Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do ko艅ca roku kalendarzowego nast臋puj膮cego po roku, w kt贸rym ostatni raz si臋 z nami kontaktowa艂a艣 w sprawie jej zawarcia.

2. Twoje dane pozyskane w zwi膮zku z zawarciem umowy przetwarzamy do ko艅ca okresu przedawnienia potencjalnych roszcze艅 z umowy.

3. Twoje dane pozyskane w zwi膮zku z procesem rekrutacji, zostan膮 usuni臋te z chwil膮 zako艅czenia procesu rekrutacji, chyba, 偶e wyrazi艂e艣 dobrowoln膮 zgod臋 na ich przetwarzanie, w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

4. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpo艣redniego naszych produkt贸w i us艂ug do czasu, a偶 zg艂osisz sprzeciw wzgl臋dem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgod臋, je艣li przetwarzali艣my je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, 偶e si臋 zdezaktualizowa艂y.

6. Twoje prawa:

Przys艂uguje Ci:

a) prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usuni臋cia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

Mo偶esz za偶膮da膰, aby艣my ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wy艂膮cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tob膮 dzia艂a艅, je偶eli Twoim zdaniem mamy nieprawid艂owe dane na Tw贸j temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, 偶eby艣my je usun臋li, bo s膮 Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Sprzeciw 鈥瀖arketingowy鈥. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpo艣redniego. Je偶eli skorzystasz z tego prawa 鈥 zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczeg贸ln膮 sytuacj臋. Masz tak偶e prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych ni偶 marketing bezpo艣redni, a tak偶e, gdy przetwarzanie jest nam niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam w艂adzy publicznej. Powiniene艣 wtedy wskaza膰 nam Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj臋, kt贸ra Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania obj臋tego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarza膰 Twoje dane w tych celach, chyba 偶e wyka偶emy, 偶e podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych s膮 nadrz臋dne wobec Twoich praw lub te偶 偶e Twoje dane s膮 nam niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

f) prawo do przenoszenia danych;

Masz prawo otrzyma膰 od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego (np..format 鈥.csv鈥) dane osobowe Ciebie dotycz膮ce, kt贸re nam dostarczy艂a艣 na podstawie umowy lub Twojej zgody. Mo偶esz te偶 zleci膰 nam przes艂anie tych danych bezpo艣rednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Je偶eli uwa偶asz, 偶e przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, mo偶esz z艂o偶y膰 w tej sprawie skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub innego w艂a艣ciwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

W ka偶dej chwili masz prawo cofn膮膰 zgod臋 na przetwarzanie tych danych osobowych, kt贸re przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofni臋cie zgody nie b臋dzie wp艂ywa膰 na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj 偶膮danie pod adres email: rodo@ckcomplex.pl, lub prze艣lij list drog膮 tradycyjna na adres: CK Complex Sp. Z o.o., 65-705 Zielona G贸ra, ul. Naftowa 4, NIP:9291744080, REGON: 080027815. Pami臋taj, przed realizacj膮 Twoich uprawnie艅 b臋dziemy si臋 musieli upewni膰, 偶e Ty to Ty, czyli odpowiednio Ci臋 zidentyfikowa膰.

7. Informacja o wymogu/dobrowolno艣ci podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

鈥 warunkiem zawarcia umowy lub

鈥 dobrowolne,

Je偶eli nie podasz danych osobowych:

鈥 mo偶emy odm贸wi膰 zawarcia umowy,

鈥 mo偶emy dochodzi膰 odszkodowania lub odm贸wi膰 naszego 艣wiadczenia,

8. Informacja o 藕r贸dle danych

Dane osobowe zazwyczaj uzyskujemy od os贸b, kt贸re nam je przekaza艂y bezpo艣rednio. Nie jest to jednak jedyne 藕r贸d艂o, st膮d te偶 informujemy, 偶e pozyskujemy je r贸wnie偶 na podstawie przekazanych nam dokument贸w, na podstawie og贸lnodost臋pnych dokument贸w, dane udost臋pnione pochodz膮ce ze stron internetowych, plik贸w cookies, rejestr贸w publicznych.

700

+

Paleta p艂yn贸w
300

+

Modeli e-papieros贸w
0

+

Punkt贸w sprzeda偶y
0

+

Punkt贸w odbioru

Polski lider bran偶y papieros贸w elektronicznych i akcesori贸w.

Social Media
漏 2022 CK COMPLEX SP. Z O.O. All Rights Reserved. Wykonanie ETCOM鈥