Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczącym zmiany przepisów VAT, tzw pakiet Slim VAT, które w istotny sposób zmieniają sposób ujęcia podatkowego faktur korygujących in minus. Ustawodawca umożliwił stronom transakcji uzgodnienie na piśmie, że do 31 grudnia 2021 r będą jednak stosowały zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2021. W związku z tym proponujemy Państwu podpisanie załączonego porozumienia o stosowaniu starych zasad dla takich faktur korygujących.

Po wydrukowaniu porozumienia, uzupełnieniu danych Państwa firmy (pieczątką i/lub odręcznie) i podpisaniu, prosimy o zeskanowanie i przesłanie na adres e-mail:
slimvat@ckcomplex.pl

W związku z tym, że Ministerstwo Finansów dopuszcza obieg elektroniczny takich porozumień (strona 11 Objaśnień podatkowych SLIM VAT), nie będziemy odsyłać wersji papierowych.

W razie problemów z odesłaniem porozumienia na podany powyżej adres email lub wszelkich pytań dotyczących porozumienia proszę kontaktować się ze swoim przedstawicielem handlowym.


Z poważaniem,
Jarosław Naumowicz
Główny księgowy

Plik do pobrania: Porozumienie w sprawie uzgodnienia zasad rozliczania faktur korygujących In minus w roku 2021
Wersja do uzupełnienia ręcznie (PDF)